Book available in PhotoQ Bookshop Amsterdam

Added on by Tomas Bachot.

From now on my book Obruni is also for sale in PhotoQ Bookshop, Amsterdam. Edie, the friendly shop owner I met, has a passion for photo documentary books. On the website of PhotoQ you can read this:

"Bezoekers kunnen (in fotoboekwinkels, TB) boeken vastpakken, doorbladeren, de omslag en het papier voelen, de inkt ruiken, de kwaliteit van het drukwerk beoordelen. Het belang van die fysieke ervaring geeft het goede fotoboek een gerede kans om als medium te blijven voortbestaan in een tijd waarin digitale vormen de communicatie bepalen."