“Jullie weten dat er een enorm gat is in het midden van de tuin? 😅️”
“You know there is a huge hole in the middle of the garden? 😅️”                                                                             
“Er net even ingevallen met één been.”
“Just fell in with one leg.”


                     
                                                                                                                                                                                         “Hum?”
“Meteorietje?”
“Tiny meteorite?”“Of een portaal naar een andere wereld?”
“Or a portal to another world?”
“Gewoon een oude beerput.”
“Just an old cesspit.”


“Ge bedoelt dat er monsters uitkomen?”
“You mean monsters come out?”

“En op de bodem ligt een schat zeker?”
“And at the bottom there is a treasure I guess?”


“We maken er een bedevaartsoord van, zoals Lourdes?”
“We make it a site of pilgrimage, like Lourdes?”

“Bezoekers betalen voor een ticketje en krijgen uitleg van een gids.”
“Visitors pay for a ticket and receive an explanation from a guide.”

“En dan kunnen ze er muntjes ingooien in ruil voor magie.”
“And then they can throw in coins in exchange for magic.”

“Misschien is het verbonden met andere putten?”
“Maybe it's connected to other wells?”
“Deel van een ondergronds gangenstelsel?”
“Part of an underground tunnel system?”

“Kruipte gij er mee in?”
“You join me going in?”
“Of het is een zwart gat, op een dag is je tuin weg, ”
“Or it's a black hole, one day your garden will be gone,” 


“de volgende dag verdwijnt je huis, ”
“the next day your house disappears, “


“de dag nadien is Antwerpen opgeslokt “
“the day after Antwerp is swallowed ”

“en de laatste dag wordt de hele wereld weggezogen.”
“and the last day the whole world is sucked away.”